Manteniments Ausona és una empresa dedicada a la  neteja i desinfecció d'instal·lacions en general.

La nostra empresa ofereix també els serveis de manteniment de piscines.

Manteniments Ausona assessora personalment a cada client, adaptant-se a les necessitats i horaris del seu negoci.

El nostre equip de professionals posa a la seva disposició els mitjans tècnics necessaris per aconseguir optimitzar les tasques i rendibilitzar els nostres serveis.

MANTENIMENTS AUSONA, S.L. / Vic / Seva / (Barcelona) / info@mantenimentsausona.cat / Tel. 639 04 03 55